Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SMS: vaste kost per verstuurde SMS. De kost per SMS wordt getoond bij het opstellen van een SMS

  • Elektronische betalingen: procentuele kost afhankelijk van de gekozen formule

  • Ticketverkoop

Wat maakt geen deel uit van deze dienst?

...