Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Registreer je als club bij Danssport Vlaanderen

  • Ga naar je SwingIT site en meld je aan als beheerder

  • Ga naar Instellingen / Modules en zet “Danssport Vlaanderen leden synchronisatie” AAN

  • Je krijgt dan een “tab” te zien bij de instellingen “DSV“

...

...

Je hebt dus 3 opties:

  1. Automatische sync van ALLE leden, na inschrijving in groep of combi & betaling

Dit is de meest eenvoudige optie: alle leden worden aan DSV doorgegeven na inschrijving en betaling

2. Automatische sync per groep & combi

Hierbij dien je als beheerder te kiezen welke groepen en combi’s worden doorgegeven aan DSV.

Voor een groep doe je dat vanuit het groepen overzicht. Voor een combi, vanuit Beheer / Combi’s

Selecteer in die tabel een groep of combi, klik dan “Selectie / DSV sync AAN”

3. Automatische sync van leden met een beurtenkaart

Spreekt voor zich: wie een beurtenkaart koopt en betaalt, wordt doorgegeven aan DSV

Verder gebeurt de synchronisatie volledig automatisch!

Note

Enkel leden die volledig betaald hebben (of tenminste deel 1 bij betaling in 2x) kunnen worden gesynchroniseerd

Note

Als een lid om een of andere reden wordt vrijgesteld van betaling (rekening van 0€), dan wordt dit lid NIET gesynchroniseerd. Dit om te vermijden dat de school onverwachte verzekeringskosten krijgt voor leden die niet hebben betaald

Tip

Wil je een lid met een rekening van 0€ tóch synchroniseren, dan doe je dat manueel vanuit de ledenlijst: zie hieronder

Je kan ook steeds een lid “manueel” synchroniseren vanuit de ledenlijst: selecteer een of meerdere leden, klik “Selectie / DSV synchronisatie”:

...

Afhankelijk van je instellingen worden alle leden, geselecteerde groepen (of combi) en/of leden met een beurtenkaart gesynchroniseerd. Je kan als beheerder ook leden manueel synchroniseren en dus aansluiten.

...

  1. In de ledenlijst (zie kolom “DSV sync status“)

  2. In het detail scherm van het lid (zoek het lid op via het zoekvak) en klik op de link om het lid te bekijken. Rechts bovenaan, net onder het noodnummer staat DSV info.

Note

...

Het is niet omdat iemand een DSV ID heeft, dat hij/zij ook is aangesloten voor een DSV periode, en dus verzekerd is. Enkel leden die zijn aangesloten voor een DSV periode (schooljaar) zijn effectief verzekerd. Dat kan je eveneens nakijken in het detail scherm van het lid.

Hoe kan ik als beheerder de huidige sync status en eventuele issues bekijken?

...