Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Afhankelijk van het aantal leden wordt Kosten worden kosten aangerekend per account

  • Zie swingit.be voor meer info

...