Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Voor automatische synchronisatie is steeds een betaling vereist (meer dan 0€). Bv inschrijving in een groep of aankoop van een beurtenkaart.

...