Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

SwingIT voorziet een automatische synchronisatie van leden met Danssport Vlaanderen. Dit wil zeggen dat je leden (dansers) automatisch kunnen worden aangesloten bij Danssport Vlaanderen en daar dan ook verzekerd zijn.

...

Note

Enkel leden die volledig betaald hebben (of tenminste deel 1 bij betaling in 2x2 delen) kunnen worden gesynchroniseerd

...

Je kan ook steeds een lid “manueel” synchroniseren vanuit de ledenlijst: selecteer een of meerdere leden, klik “Selectie / DSV synchronisatie”:

...

Selecteer daarna “DSV Inschrijven” om het lid effectief in te schrijven in de huidige DSV periode (schooljaar).

Postnummers en gemeenten

DSV vereist dat de leden een geldig postnummer en overeenkomende gemeente opgeven. Dit is niet altijd zo evident, vooral met “oudere” gegevens die zonder validatie werden ingebracht.

SwingIT stelt een automatische “adres cleaner” ter beschikking die automatisch (of semi-automatisch zoals je wil) de postnummers en gemeenten van je leden in orde brengt. Je kan deze vinden onder “Tools / Adres cleaner”

Linken met DSV periodes (schooljaar)

Note

Wil je (bv tussen mei en augustus) leden reeds inschrijven leden inschrijven in jouw dansschool voor het volgende schooljaar, lees dit dan aandachtig!

Synchronisatie van leden met DSV gebeurt telkens voor het HUIDIGE (vandaag lopende) schooljaar.

Maw, een lid dat in juni inschrijft en betaalt, zou bij DSV lid worden voor het op dat moment lopende schooljaar. Dat is waarschijnlijk niet gewenst.

Info

Om dit te vermijden kan je een SwingIT periode linken aan een DSV periode.

Wil je bv in juni inschrijvingen doen voor een nieuwe periode, link die periode dan met het VOLGENDE DSV schooljaar.

Aangezien de inschrijving in juni dan plaatsvindt in een SwingIT periode gelinkt aan dat volgende DSV schooljaar, zal dat lid pas op 1 september van het volgende schooljaar DSV lid worden. Op die manier betaal je als dansschool ook pas in september de lidgelden (en verzekering).

Hoe een periode linken met een DSV schooljaar?

Bij het aanmaken of bewerken van een periode binnen SwingIT (via Beheer / Periodes) kan je die linken met een DSV schooljaar:

...

Zie ook de Danssport Vlaanderen integratie - FAQ