SwingIT voorziet een automatische synchronisatie van leden met Danssport Vlaanderen. Dit wil zeggen dat je leden (dansers) automatisch kunnen worden aangesloten bij Danssport Vlaanderen en daar dan ook verzekerd zijn.

Hartelijk dank aan Danssport Vlaanderen om de API open te stellen voor deze functie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je hebt dus 3 opties:

  1. Automatische sync van ALLE leden, na inschrijving in groep of combi & betaling

Dit is de meest eenvoudige optie: alle leden worden aan DSV doorgegeven na inschrijving en betaling

2. Automatische sync per groep & combi

Hierbij dien je als beheerder te kiezen welke groepen en combi’s worden doorgegeven aan DSV.

Voor een groep doe je dat vanuit het groepen overzicht. Voor een combi, vanuit Beheer / Combi’s

Selecteer in die tabel een groep of combi, klik dan “Selectie / DSV sync AAN”

3. Automatische sync van leden met een beurtenkaart

Spreekt voor zich: wie een beurtenkaart koopt en betaalt, wordt doorgegeven aan DSV

Verder gebeurt de synchronisatie volledig automatisch!

Enkel leden die volledig betaald hebben (of tenminste deel 1 bij betaling in 2 delen) kunnen worden gesynchroniseerd

Als een lid om een of andere reden wordt vrijgesteld van betaling (rekening van 0€), dan wordt dit lid NIET gesynchroniseerd. Dit om te vermijden dat de school onverwachte verzekeringskosten krijgt voor leden die niet hebben betaald

Wil je een lid met een rekening van 0€ tóch synchroniseren, dan doe je dat manueel vanuit de ledenlijst: zie hieronder

Je kan ook steeds een lid “manueel” synchroniseren vanuit de ledenlijst: selecteer een of meerdere leden, klik “Selectie / DSV synchronisatie”:

Selecteer daarna “DSV Inschrijven” om het lid effectief in te schrijven in de huidige DSV periode (schooljaar).

Postnummers en gemeenten

DSV vereist dat de leden een geldig postnummer en overeenkomende gemeente opgeven. Dit is niet altijd zo evident, vooral met “oudere” gegevens die zonder validatie werden ingebracht.

SwingIT stelt een automatische “adres cleaner” ter beschikking die automatisch (of semi-automatisch zoals je wil) de postnummers en gemeenten van je leden in orde brengt. Je kan deze vinden onder “Tools / Adres cleaner”

Linken met DSV periodes (schooljaar)

Wil je (bv tussen mei en augustus) leden reeds inschrijven leden inschrijven in jouw dansschool voor het volgende schooljaar, lees dit dan aandachtig!

Synchronisatie van leden met DSV gebeurt telkens voor het HUIDIGE (vandaag lopende) schooljaar.

Maw, een lid dat in juni inschrijft en betaalt, zou bij DSV lid worden voor het op dat moment lopende schooljaar. Dat is waarschijnlijk niet gewenst.

Om dit te vermijden kan je een SwingIT periode linken aan een DSV periode.

Wil je bv in juni inschrijvingen doen voor een nieuwe periode, link die periode dan met het VOLGENDE DSV schooljaar.

Aangezien de inschrijving in juni dan plaatsvindt in een SwingIT periode gelinkt aan dat volgende DSV schooljaar, zal dat lid pas op 1 september van het volgende schooljaar DSV lid worden. Op die manier betaal je als dansschool ook pas in september de lidgelden (en verzekering).

Hoe een periode linken met een DSV schooljaar?

Bij het aanmaken of bewerken van een periode binnen SwingIT (via Beheer / Periodes) kan je die linken met een DSV schooljaar:

Zie ook de Danssport Vlaanderen integratie - FAQ