SwingIT.be - HELP

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

SwingIT voorziet een automatische synchronisatie van leden met Danssport Vlaanderen. Dit wil zeggen dat je leden (dansers) automatisch kunnen worden aangesloten bij Danssport Vlaanderen en daar dan ook verzekerd zijn.

Hartelijk dank aan Danssport Vlaanderen om de API open te stellen voor deze functie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Registreer je als club bij Danssport Vlaanderen

  • Ga naar je SwingIT site en meld je aan als beheerder

  • Ga naar Instellingen / Modules en zet “Danssport Vlaanderen leden synchronisatie” AAN

  • Je krijgt dan een “tab” te zien bij de instellingen “DSV“

Je hebt dus 3 opties:

  1. Automatische sync van ALLE leden, na inschrijving in groep of combi & betaling

Dit is de meest eenvoudige optie: alle leden worden aan DSV doorgegeven na inschrijving en betaling

2. Automatische sync per groep & combi

Hierbij dien je als beheerder te kiezen welke groepen en combi’s worden doorgegeven aan DSV.

Voor een groep doe je dat vanuit het groepen overzicht. Voor een combi, vanuit Beheer / Combi’s

Selecteer in die tabel een groep of combi, klik dan “Selectie / DSV sync AAN”

3. Automatische sync van leden met een beurtenkaart

Spreekt voor zich: wie een beurtenkaart koopt en betaalt, wordt doorgegeven aan DSV

Verder gebeurt de synchronisatie volledig automatisch!

Enkel leden die volledig betaald hebben (of tenminste deel 1 bij betaling in 2x) kunnen worden gesynchroniseerd

Als een lid om een of andere reden wordt vrijgesteld van betaling (rekening van 0€), dan wordt dit lid NIET gesynchroniseerd. Dit om te vermijden dat de school onverwachte verzekeringskosten krijgt voor leden die niet hebben betaald

Wil je een lid met een rekening van 0€ tóch synchroniseren, dan doe je dat manueel vanuit de ledenlijst: zie hieronder

Je kan ook steeds een lid “manueel” synchroniseren vanuit de ledenlijst: selecteer een of meerdere leden, klik “Selectie / DSV synchronisatie”:

Postnummers en gemeenten

DSV vereist dat de leden een geldig postnummer en overeenkomende gemeente opgeven. Dit is niet altijd zo evident, vooral met “oudere” gegevens die zonder validatie werden ingebracht.

SwingIT stelt een automatische “adres cleaner” ter beschikking die automatisch (of semi-automatisch zoals je wil) de postnummers en gemeenten van je leden in orde brengt. Je kan deze vinden onder “Tools / Adres cleaner”

Zie ook de Danssport Vlaanderen integratie - FAQ

  • No labels