SwingIT.be - HELP

Menustructuur

Op de volgende pagina’s wordt de menustructuur beschreven. Het menu bevindt zich links op het scherm. 

Dit menu kan kleiner of groter worden gemaakt door op het "hamburger" symbool (drie horizontale lijntjes) te klikken:

Indien het menu is ingevouwen (kleine toestand) geven pictogrammen een verkleinde versie van het menu weer. Door op een pictogram te klikken komt het betreffende sub-menu tevoorschijn.

Home

Door op het huisje bovenaan links te klikken kom je op de homepagina waar je informatie te zien krijgt die relevant is voor jou. Bv de groepen waar je deel van uitmaakt, of inschrijvingsinformatie.