SwingIT.be - HELP

Tabellen

Intro

Als beheerder heb je toegang tot alle tabellen die rechtstreeks info uit de database weergegeven (bv de ledenlijst, de inschrijvingslijst). Deze tabellen vormen een krachtig instrument om snel je zaken gedaan te krijgen. Spendeer even tijd om de functionaliteit van deze tabellen te leren kennen, zodat je optimaal kan gebruik maken van alle mogelijkheden.

Tabellen bekijken

De tabellen (bv de ledenlijst) zijn vrij breed zodat ze best worden bekeken op een tablet op PC.

Je kan ze ook bekijken op een smartphone, maar dat is minder handig wegens het kleine scherm.

Het scherm kantelen naar “landscape” helpt wel wat.

Kolommen zichtbaar maken

Via de “kolom selectie” knop kan je de kolommen selecteren die je wil zien en/of doorzoeken in deze tabel.

Bv in de ledenlijst krijg je een keuze uit deze kolommen (velden):

Je kan de kolommen ook sorteren door ze te slepen (op en neer) in datzelfde venster.

Rijen Sorteren

Je kan in de tabellen de rijen sorteren vanuit de meeste (niet alle) kolommen. Dit kan door op de kolomhoofding van de kolom te klikken.

Het is ook mogelijk om te sorteren op meerdere kolommen tegelijk. Hou hiervoor SHIFT ingedrukt terwijl u op de 2e, 3e, .. kolomhoofding klikt (niet beschikbaar op smartphone)

Rijen Selecteren

Je kan een of meerdere rijen selecteren door op de rij(en) te klikken.

Selectie van een rij in een tabel: Als je klikt op een blauwe tekst in de tabel, dan volg je de onderliggende link, bv als je klikt op de naam van een lid, dan ga je naar het detail scherm van dat lid Om een rij te selecteren in een tabel klik je op die rij, maar NIET op blauwe tekst in die rij, dus wel op lege plaats in de rij of zwarte test in die rij

Om te de-selecteren: klik opnieuw op dezelfde rij.

Je kan all rijen (de-)selecteren door op het selectievakje te klikken in de hoofding van de eerste kolom.

Je kan een aantal rijen selecteren door op 1 rij te klikken en daarna SHIFT-click op een andere rij. De tussenliggende rijen worden dan geselecteerd.

Meerdere rijen kunnen ook geselecteerd worden door opeenvolgend op de rijen te klikken (ook op smartphone of tablet).

Linken

De blauwe gekleurde tekst in de tabel stelt een link voor. Indien hierop geklikt wordt navigeert u dus naar de betreffende pagina.

Acties uitvoeren

Bij de meeste tabellen kan je een of meerdere acties uitvoeren op de geselecteerde rijen. Indien minstens 1 rij is geselecteerd, kan je die acties kiezen in het "drop down" menu boven de tabel genaamd "Selectie..." Hier kan je bv mailen of SMS-en naar de geselecteerde leden.

Context Menu

De tabellen hebben in de linkse kolom een "context menu". Dit is een klein "drop down" menu aangegeven met drie verticale puntjes. Klik je op dit menu dan komen extra acties te voorschijn die van toepassing zijn op deze rij.

Zo kan je in de ledenlijst bv direct naar het scherm gaan om een lid te bewerken. Andere tabellen tonen andere acties relevant in die context.

Groepen Filter

Heel wat tabellen hebben bovenaan een "Groepen Filter" Dit filter laat toe snel de tabel te filteren op de betreffende groep. Klik je meerdere groepen aan dan krijg je de combinatie van die groepen te zien.

Periode selectie

Indien je meerdere periodes hebt aangemaakt, dan kan je in een aantal tabellen ook filteren op een bepaalde periode.

Aantal resultaten

Onderaan de tabel kan je het aantal getoonde resultaten instellen. Dit wordt beperkt om te vermijden dat er zeer grote hoeveelheden informatie (soms ongewild) zouden worden doorgestuurd. Je kan de volgende pagina met resultaten bekijken door de knoppen onderaan rechts de tabel te gebruiken. Wil je toch alle rijen zien, kies dan "Alle" in het selectievakje links onder de tabel.

Export

Onderaan de tabel staat een knop voor export naar Excel. De geëxporteerde gegevens komen overeen met wat getoond wordt op het scherm. Dwz dat ook de filters en het maximum aantal resultaten hier van toepassing is. Wil je een volledige export, zet de filters dan af en zet het aantal resultaten op "Alle"

Zie ook tabellen gegevens filteren en exporteren - FAQ

Extra rij (of record)

Bij de meeste tabellen staat er onderaan een '+' knop waarmee je een extra rij kan aanmaken